WU logoEUBA logoinits logo

Aktivity a prieskumy


AKTUÁLNY PRIESKUM “Inovácie - marketing a manažment”
Pozývame vás do bezplatného prieskumu výrobcov hi-tech produktov a inovačných technológií s cieľom zabezpečiť pre vás odbornú podporu v oblasti marketingu inovácií a manažmentu zmien. Výsledky prieskumu sú určené pre vás ako firmu pôsobiacu v oblasti inovácií a podpora bude zabezpečovaná v rámci cezhraničnej spolupráce medzi výskumnými a akademickými inštitúciami Slovenska a Rakúska.

Vstup do dotazníka najdete na tomto linku:https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHpIUDlTNUFnbVVBTnJFeUJNb3NkeHc6MQ

O aktuálnych priebežbných vzorových riešeniach sa informujte na tejto web stránke v sekcii “Inštrukcie pre zadanie” link: http://www.hitechcentrum.eu/www/sk/diplomova_prace


Aktivity CHC - Cezhraničného hi-tech centra

  • Výskum trhu na definovanie potenciálu nových cieľových skupín ako prijímateľov inovatínych hi-tech produktov v Rakúsku a na Slovensku;
  • Vzdelávanie a tréningy pre odborníkov v hi-tech marketingu na trhoch B2B a B2C;
  • Workshopy v oblasti výskumu trhu pre hi-tech produkty a na podporu prípravy marketingových stratégií pre MSP v oblasti hi-tech produktov a technológií;
  • Spracovanie a podpora pre start up firmy pri vstupe na domáci resp. zahraničný trh s hi-tech produktmi (test bed metóda);
  • Open Space Workshopy pre podniky a výskumné tímy vo Viedni a Bratislave a odborné interdsciplinárne kluby pre študentov;
  • Implementácia odborného vzdelávania v oblasti hi-tech marketingu do univerzít a vysokých škôl v Rakúsku aj na Slovensku.N00092 ETC Projekt SK - AT hi-tech center in der grenzüberschreitenden Region

logo EU-ERDF logo SK-AT


Impressum/Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz: Inhaber der Website ist das Institut für Angewandte Physik der TU Wien, 1040 Wien. Es gilt der Haftungsausschluss der TU Wien.

sk/aktivity.txt · Last modified: 2012-06-18 12:27 by filo