WU logoEUBA logoinits logo

Cieľové skupiny

Cieľové skupiny projektu v Rakúsku a na Slovensku - potenciálni prijímatelia podpory:

  • vývojové pracoviská hi-tech produktov a technológií;
  • technické a technologické výskumné pracoviská a transféry;
  • start up firmy;
  • technické univerzity a fakulty;
  • študenti vyšších ročníkov technických a ekonomických smerov zaujímajúci sa o hi-tech marketing a B2B výskum trhuN00092 ETC Projekt SK - AT hi-tech center in der grenzüberschreitenden Region

logo EU-ERDF logo SK-AT


Impressum/Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz: Inhaber der Website ist das Institut für Angewandte Physik der TU Wien, 1040 Wien. Es gilt der Haftungsausschluss der TU Wien.

sk/cielove_skupiny.txt · Last modified: 2011-11-08 17:28 by filo