WU logoEUBA logoinits logo

Ciele

Vývoj nových testovacích konceptov (test bed) na prípravu vstupu hi-tech produktov, inovácií, pantentových riešení na trh a na overenie marketingových konceptov a stratégií:

  • služby v oblasti výskumu trhu pre podniky zaoberajúce sa hi-tech produktmi;
  • spracovanie marketingových stratégií pre inovatívne hi-tech produkty;
  • podpora start up firiem a inovatívnych podnikateľov podnikajúcich s hi-tech produktmi a technológiami;
  • špecifické riešenia výskumu trhu a tvorbu obchodných modelov pre start up a inovačné firmy na domácom aj zahraničnom trhu;
  • zabezpečenie priamych kooperácií vo výskume trhu a vývoji hi-tech produktov s partnerskými univerzitami na Slovensku a v Rakúsku.
  • implementácia hi-tech marketingu a manažmentu inovácií do vzdelávania a študentských projektov - tvorba interdisciplinárnych študentských platforiem a klubov na EU v Bratislave;N00092 ETC Projekt SK - AT hi-tech center in der grenzüberschreitenden Region

logo EU-ERDF logo SK-AT


Impressum/Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz: Inhaber der Website ist das Institut für Angewandte Physik der TU Wien, 1040 Wien. Es gilt der Haftungsausschluss der TU Wien.

sk/ciele.txt · Last modified: 2012-03-21 18:55 by filo